پاسخ معاون قوانین به نامه تقی پور

مجلس با ادامه کار کمیسیون مشترک صیانت مخالفت کرده است

مجلس با ادامه کار کمیسیون مشترک صیانت مخالفت کرده است

به گزارش ابرنت معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نامه هیات رئیسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی معروف به صیانت توضیح داد که نمایندگان مجلس در رای گیری صورت گرفته در جلسه غیرعلنی، با ادامه کار کمیسیون مشترک مخالفت کرده اند.


به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، در تاریخ ۲۲ فروردین، جلسه غیرعلنی مجلس برای تعیین تکلیف طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی معروف به طرح صیانت تشکیل شد که طبق توضیحات سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در گفت و گو با ایسنا، بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک منتفی شده و طرح صیانت دیگر در کمیسیون مشترک بررسی نمی گردد.
سلیمی همینطور اظهار داشت که احیانا کمیسیون مشترک جدیدی جهت بررسی طرح صیانت تشکیل می شود تا همچون سایر طرح ها و لوایح مصوبات آن در صحن علنی بررسی شود و حتما هم محتوای این طرح تغییر می کند.
بعضی از نمایندگان، مبحث تعداد آرای بدست آمده در رای گیری استمزاجی را زیر سوال می برند و معتقدند که در رای گیری استمزاجی، آرای اکثریت بدست نیامده است. در همین راستا هیات رییسه کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی در نامه ای به رئیس مجلس ضمن بررسی جزئیات رسیدگی به این طرح در کمیسیون مشترک خواهان شده بود که معاونت قوانین، مصوبه کمیسیون مشترک برای ثبت پیشنهادات نمایندگان را بارگذاری کند تا کارگروه مشترک طرح نسبت به بررسی جزئیات و تصویب بموقع آن برابر آئین نامه داخلی مجلس اقدام نماید.
در نامه هیئت رئیسه کمیسیون مشترک صیانت به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آمده است:
«جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با صلوات بر محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ استحضار دارید کمیسیون مشترک طرح حمایت بعد از برگزاری ۱۳ جلسه رسمی و ۳۵ جلسه جانبی همچون جلسات کارگروه مشترک با مرکز پژوهشهای مجلس، در تاریخ سوم اسفندماه کلیات طرح را با رای موافق ۱۹ عضو از ۲۰ نفر اعضای حاضر تصویب کرد. معاون محترم قوانین در ساعت ۲۱ همان روز مبادرت به انتشار نامه ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک نمودند و به استناد مواد (۱۶۵)، (۱۶۶) و (۱۴۲) آئین نامه داخلی مجلس، روند دریافت آرای اعضای کمیسیون را مغایر آئین نامه دانستند؛ بنابراین معروض می دارد؛
۱. چنین رویه ای بدون اطلاع دقیق از موارد مذکور و مستندات و رسانه ای کردن آن ناشی از عدم دقت و کم توجهی به مفاد آئین نامه بوده، در حالیکه دقیقاً آئین نامه های مربوط رعایت گردیده و قابل عرضه است.
۲. این کمیسیون علاوه بر جلسات برگزارشده در دفتر جنابعالی (دو جلسه)، دفتر نایب رییس محترم اول مجلس (سه جلسه)، جلسات کارگروه کمیته حداقل پانزده جلسه کارشناسی، جلسات مختلف با مرکز پژوهش ها، جلسات منظم هفتگی از ۱۴۰۰/۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۳ حداقل چهل و هشت جلسه بررسی و جلسه اظهارنظرات موافقان و مخالفان شکل گرفته است و القاء شبهه عدم رعایت مواد (۱۶۵) و (۱۶۶) کاملاً نادرست است و اعمال ماده (۱۴۲) آئین نامه داخلی هم از اختیارات کمیسیون است.
۳. در جلسه ۱۴۰۰/۸/۲۵ بعد از برگزاری جلسه و طی فرآیند بررسی برابر آئین نامه داخلی کلیات طرح آماده رای گیری بود و لیکن به علت دریافت نامه محرمانه مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات که رونوشت آن برای ریاست محترم مجلس هم ارسال شده بود، در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ به دعوت جنابعالی جلسه ای با حضور اعضای هیئت رئیسه کمیسیون مشترک طرح، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی و معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی برگزار شد که هدف آن اتخاذ تصمیم درباره درخواست وزیر محترم در خصوص اعمال نظرات آن وزارت خانه و رئیس محترم مرکز ملی فضای مجازی پیش از بررسی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ (نسخه تهیه شده توسط مرکز پژوهش های مجلس در اجرای ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی و تصویب شده در کمیسیون فرهنگی پیش از ارسال به صحن) بود، فلذا در آن جلسه مقرر شد در جهت همکاری مجلس و دولت محترم و دبیرخانه شورایعالی فضای مجازی، با رای اعضای محترم کمیسیون، طرح برای تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس با کمیسیون مشترک ارجاع شود. این پیشنهاد در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک طرح شد. در آن جلسه که مانند سایر جلسات، کمیسیون با شفافیت کامل و به صورت زنده و مستقیم از راه رسانه ها پخش گردید، اعضای محترم کمیسیون طرح را جهت تهیه نسخه جدید به کارگروه مشترک ارسال نمودند؛ فلذا تهیه نسخه جدید توسط کارگروه مشترک نه تنها وجاهت دارد، بلکه با عنایت به تصمیم جلسه ۱۴۰۰/۹/۱ و مصوبه جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون، بعنوان تکلیف قانونی معین گردیده و در همان زمان کمیسیون مشترک اراده خود در خصوص بررسی نسخه جدید را بیان نموده است، حال این سؤال مطرح می شود؛ درصورتیکه برابر اعلام معاون محترم قوانین قرار بود کمیسیون مشترک نسخه اولیه ارجاعی به کمیسیون یعنی نسخه ۲۶ تیرماه ۱۴۰۰ را به رای بگذارد، اساساً چه نیازی به تشکیل جلسه اول آذر ماه با حضور جنابعالی و سه جلسه بعدی که در حضور نایب رییس محترم اول و مرکز پژوهش های مجلس وجود داشت؟ جنابعالی در جلسه ۱۴۰۰/۱۰/۷ به آقایان تقی پور و سیاهکلی سفارش فرمودید با عنایت به درخواست مرکز پژوهش های مجلس طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مهلت مجدداً به مدت بیست روز تمدید شود. اگر بنا بود نسخه جدید مورد استفاده قرار نگیرد، آیا این همه صرف وقت برای تهیه نسخه جدید که بسیار پخته تر بوده و به اقرار اغلب صاحب نظران، عمده ایرادات واردشده به نسخه قبلی در آن مرتفع گردیده است، توجیه منطقی دارد؟
اگر قرار بود کلیات نسخه ۲۶ تیرماه رای گیری شود، تشکیل جلسه اول آذرماه در حضور جنابعالی برای چه بود؟ طرح مبحث در جلسه ۱۴۰۰/۹/۹ کمیسیون مشترک که با تصمیم جلسه مذکور صورت گرفت برای چه بود؟
۴. در طول چهل و چهار سال گذشته، توقف کار صحن مجلس با کمیسیون جانشین آن در مجلس شورای اسلامی بی سابقه بوده و این امر بعنوان یک اقدام غیرمتعارف، نظام قانونگذاری را در آینده تهدید می کند.
ایراد شکلی طرح شده توسط معاون محترم قوانین به علت مسکوت بودن در آئین نامه قابل استناد نمی باشد.
از حمایت حضرتعالی در لزوم تصویب قوانین در رابطه با اعمال نظرات مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که قبلاً نظرات مکتوب خود را به کمیسیون مشترک ارسال نموده اند، سپاسگزاری می نماید.
تقاضا دارد دستور فرمایید معاونت محترم قوانین نسبت به بارگذاری مصوبه کمیسیون مشترک برای ثبت پیشنهادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند تا کارگروه مشترک طرح نسبت به بررسی جزئیات و تصویب بموقع آن برابر آئین نامه داخلی مجلس اقدام نماید.»
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، حالا سیدبهزاد پورسید معاون قوانین مجلس در نامه ای به رضا تقی پور رئیس کمیسیون مشترک طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به این مورد پاسخ داد که در زیر می خوانید:
«برادر گرامی جناب آقای دکتر تقی پور انوری
نماینده محترم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس
سلام علیکم
احتراما، بازگشت به نامه شماره ۳۷۴۰ مورخ ۲۳/ ۱/ ۱۴۰۱ جنابعالی در پاسخ به نامه اینجانب در خصوص عدم رعایت آیین نامه داخلی در رای گیری کلیات طرح مورد رسیدگی در کمیسیون مشترک – که بدوا از راه فضای مجازی و اصل گردید – به استحضار می رساند:
۱- در مورد نکات ذکر شده در قریب ۳ صفحه در پاسخ به نامه اینجانب، حسب بند ۱۰ ماده ۲۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس، بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عدم رعایت آئین نامه داخلی در کمیسیونهای مجلس جزو وظایف و اختیارات هیات رئیسه مجلس قرار گرفته است و این هیات هم برپایه صلاحیت ذاتی خود پیرو جلسه مورخ ۵/ ۱۲/ ۱۴۰۰ که جنابعالی هم حضور داشته اید، نظر اینجانب را در مورد مصوبه کمیسیون مشترک تایید نمود و بر همین مبنا اینجانب را از پاسخگویی به این قسمت از نامه صادره معاف خواهید داشت.
۲- همینطور هیات رئیسه مجلس مقرر نمود تا در مورد نحوه ادامه رسیدگی کمیسیون مشترک پس از خاتمه رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ اتخاذ تصمیم نماید و تمامی اقدامات بعدی که در نامه جنابعالی تخلف و کارشکنی و اقدام مغایر قانون و عدم همکاری نامیده شده در چارچومب اختیارات قانونی و مصوبه هیات رئیسه محترم مجلس بوده است.
۳- همینطور حسب اطلاع، پیرو جلسه مشترک بعضی از اعضای هیات رئیسه با هیات رئیسه کمیسیون مشترک هم در مورد جلسه غیرعلنی مجلس و اتخاذ تصمیم در این خصوص توافق حاصل شده بود که در نهایت در رای گیری صورت گرفته با ادامه رسیدگی کمیسیون بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت گردید بنابراین اقدام دیگری از جانب این معاونت جز با اتخاذ تصمیم از جانب هیات رئیسه محترم مجلس میسور نمی باشد.
سلامت و موفقیت جنابعالی را از خداوند متعال خواهانم.»1401/01/27
08:55:58
0.0 / 5
157
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۵ بعلاوه ۵
ابر نت