ابرنت

سرویس شبکه ابری

سرویس سرورهای ابری در ابر نت ، با استفاده از تكنولوژی كلاود یا ابر ، كمك می كند سرعت استفاده از منابع سرور افزایش چشمگیری یافته و در كنار آن پایداری سرویس تا صد در صد افزایش پیدا كند.