آرشیو مطالب : كتاب


چرا نمایشگاه مجازی کتاب سال جاری مختل نشد؟

چرا نمایشگاه مجازی کتاب سال جاری مختل نشد؟
معاون فرهنگی وزارت ارشاد توضیح داد

کوشش برای توافق مجدد با شرکت پست

کوشش برای توافق مجدد با شرکت پست

سیاست های اپ استور ناقض قوانین آنتی تراست هلند است

سیاست های اپ استور ناقض قوانین آنتی تراست هلند است

هزینه ۱۳ میلیارد دلاری فیسبوک برای ایمنی و امنیت

هزینه ۱۳ میلیارد دلاری فیسبوک برای ایمنی و امنیت

اخبار افغانستان پنجشیر

اخبار افغانستان پنجشیر
توسط انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی؛

کتاب تولید خود در عصر دیجیتال منتشر گردید

کتاب تولید خود در عصر دیجیتال منتشر گردید

لیست قیمت انواع مخزن آب

لیست قیمت انواع مخزن آب

كلكین پنجره ای برای شناخت افغانستان

كلكین پنجره ای برای شناخت افغانستان

هستی مشایخی

هستی مشایخی

رتبه برتر مخابرات در رخداد ملی بررسی مسائل و چالشهای روابط عمومی

رتبه برتر مخابرات در رخداد ملی بررسی مسائل و چالشهای روابط عمومی

نكاتی درباره خرید كیف پول مردانه لاكچری

نكاتی درباره خرید كیف پول مردانه لاكچری

افغانستان در مسیر تاریخ

افغانستان در مسیر تاریخ
برای ورود هدفمند به حوزه هوش مصنوعی؛

رویكرد استراتژیك كشورها در توسعه هوش مصنوعی بررسی گردید

رویكرد استراتژیك كشورها در توسعه هوش مصنوعی بررسی گردید

زنگ خطر عاشق شدن ربات ها!

زنگ خطر عاشق شدن ربات ها!

بسته معلم خصوصی كنكور آسان است

بسته معلم خصوصی كنكور آسان است

۳۱ پروژه در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش به اتمام رسید

۳۱ پروژه در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش به اتمام رسید

كلاس های خصوصی شطرنج

كلاس های خصوصی شطرنج

دكتر محمد رضا خباز كاندیدای مجلس یازدهم

دكتر محمد رضا خباز كاندیدای مجلس یازدهم

كتاب خوانی

كتاب خوانی
ابر نت