سیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب شد

سیمرغ با موفقیت به فضا پرتاب شد

به گزارش ابرنت سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع اظهار داشت: ماهواره بر ˮسیمرغˮ ماهواره ˮظفرˮ را با موفقیت به فضا پرتاب كرد؛ اما ماهواره بر به سرعتِ مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و  بهینه سازی های لازم جهت پرتاب آتی صورت خواهد گرفت.


به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، پروژه پایگاه فضایی حضرت امام خمینی (ره) كه كار ساخت آن از چند سال پیش و بر مبنای مصوبه شورایعالی فضایی كشور آغاز شد، ‏‎ توسط سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جهوری اسلامی ایران اجرا و تكمیل شده است. همینطور این سازمان بعنوان نخسین پرتاب كننده ماهواره در جهان اسلام، مسئولیت طراحی، ساخت و بهره برداری تخصصی از این پایگاه را هم بر عهده دارد.
سید احمد حسینی، سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع اظهار داشت: در مأموریت پرتاب ماهواره "ظفر" توسط ماهواره بر "سیمرغ" كلیه فرآیندهای پرتاب فضایی از قبیل مونتاژ مراحل ماهواره بر و ماهواره، تست های پیش پرتاب، تزریق سوخت و پیش فشارگذاری، به صورت كامل به انجام رسید. فرایند پرتاب و استارت موتورهای مرحله ۱ ماهواره بر و جدایش مراحل و استارت موتور مرحله ۲ به درستی انجام شد و در انتهای مسیر، ماهواره بر به سرعتِ مورد نیاز جهت تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید.
بر مبنای اعلام روابط عمومی وزارت دفاع، اهداف تحقیقاتی مد نظر از این پرتاب محقق شده است و داده های تله متری از فرایند پرتاب به صورت كامل احصاء شده كه با تحلیل این داده ها و تطبیق عملكرد زیرسیستم ها با طراحی انجام شده، بهینه سازی های لازم جهت پرتاب آتی صورت خواهد گرفت.

"ظفر" چگونه ساخته شد
به گزارش ابرنت به نقل از ایسنا، ماهواره ها دست ساخت بشر هستند كه با اهداف مخابراتی و یا تصویربرداری به فضا ارسال می شوند و ماهواره هایی كه در فضا در حال گردش هستند، می توانند اطلاعات باارزشی در اختیار انسان قرار دهند كه منجر به تحولات شگرفی، در زمینه های گوناگون چون كشف منابع زمینی، هواشناسی، مخابراتی، پژوهشی و زیست محیطی شوند.
اولین ماهواره فضایی جهان "اسپوتنیك-۱" بود كه در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۳۶ (۴ اكتبر ۱۹۵۷) به مدار زمین پرتاب شد. پرتاب این ماهواره به مدار زمین آغازگر عصر فضا و مسابقه فضایی شد. ایران هم با پرتاب ماهواره "امید" در سال ۱۳۸۷ گام در این راه گذاشت و بعد از ۴ پرتاب موفق ماهواره های "امید"، "رصد"، "نوید" و "فجر" و دو پرتاب ناموفق "پیام" و "دوستی" ششمین پرتاب خویش را با ماهواره "ظفر" شروع كرد.
دانشگاه علم و صنعت بعد از طراحی و ساخت ماهواره "نوید" و قرار گرفتن آن در مدار، دومین ماهواره خویش را با نام "ظفر" عرضه نموده است كه با قرارگیری آن در مدار، به مدت یك سال و نیم با مأموریت تصویربرداری و سنجشی، داده های خویش را عرضه می دهد؛ ضمن آنكه در پوشش زمینی، مجهز به موبایل ماهواره ای است و این امر باعث می شود كه دو نفر تماس موبایلی داشته باشند.
ماهواره "ظفر ۱" امروز ساعت ۱۹: ۱۵ دقیقه از پایگاه فضایی امام خمینی (ره) سمنان پرتاب شد و در مدار قرار نگرفت. این ماهواره در رده ماهواره های Low Earth orbit (-مدار نزدیك زمین) با ارتفاع مداری ۵۳۰ كیلومتر، شیب ۵۶ درجه و جرم ۱۱۳ كیلوگرم است. در بخش فضایی، ماهواره ظفر شامل محموله تصویربرداری، محموله ذخیره و ارسال، محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی، زیر سیستم های تعیین موقعیت، تعیین و كنترل وضعیت، مدیریت داده و فرمان، انرژی، سازه و مكانیزم و كنترل حرارت است.
بخش زمینی شامل ایستگاه تله كامند (سیستم ارسال دستورات از یك نقطه مركزی برای سایر نقاط راه دور)، تله متری (اندازه گیری)، دریافت تصویر، مدیریت محموله ذخیره و ارسال است.همینطور ایستگاه كنترل و فرمان ماهواره و ایستگاه دریافت تصاویر ماهواره "ظفر" در سه ایستگاه فضایی در سطح كشور نصب و افتتاح شد.


به قول دكتر مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران، علاوه بر ایستگاه های زمینی، رصدخانه مركز فضایی ماهدشت و بوشهر، چند تیم رصدی دیگر هم برای رصد و تعیین پارامترهای مداری (TLE) ماهواره "ظفر" آماده و در مناطق مختلف كشور مستقر شده اند. سال قبل مراحل تزریق ماهواره "پیام" در مدار، برای نخستین بار به روش اپتیكی رصد و تصویربرداری شد.
جزئیات ماهواره های ظفر
ماهواره ظفر با ۳ مأموریت اصلی "تصویربرداری"، "ذخیره و ارسال داده" و "اندازه گیری تشعشعات فضایی" در دانشگاه علم و صنعت ایران در مدت ۳ سال و در دو نمونه "ظفر -۱" و "ظفر-۲" طراحی و ساخته شده است.
این ماهواره در رده ماهواره های LEO با ارتفاع مداری ۵۳۰ كیلومتر و شیب ۵۶ درجه و وزن ۱۱۴ كیلوگرم و در بخش فضایی شامل محموله های "تصویربرداری"، "ذخیره و ارسال" و "محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی" است.
این ماهواره همینطور مجهز به زیر سیستم های تعیین موقعیت و كنترل وضعیت، مدیریت داده و فرمان، انرژی، سازه و مكانیزم و كنترل حرارت است و بخش زمینی آن هم شامل ایستگاه "تله كامند"، "تله متری"، "دریافت تصویر"، "مدیریت محموله ذخیره" و "ارسال و هندست كاربران" می شود.
محموله تصویربرداری ماهواره ظفر-۱ و -۲
در بخش محموله تصویربرداری ماهواره ظفر-۱ دارای محموله تصویربرداری پانكروماتیك با تفكیك مكانی بهتر از ۲۵ متر است. محموله تصویربرداری ظفر-۲ هم چند طیفی با تكنیك مكانی بهتر از ۱۶ متر است.
همچون كاربردهای ظفر-۱ و ظفر-۲ می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
تولید و به روز رسانی نقشه های كاربری اراضی در مقیاس ملی
تولید و به روز رسانی پایش توسعه شهری در مقیاس ملی
تولید و به روز رسانی مرز پهنه های كشاورزی در مقیاس ملی
تولید و به روز رسانی نقشه های پهنه بندی دریاچه های دائمی و فصلی در مقیاس ملی
به روز رسانی نقشه های ساختاری (شناسایی گسل ها و چین ها) در مقیاس ملی
محموله تحقیقاتی تشعشعات فضایی
محموله تحقیقاتی ماهواره یا SPU برای اهداف تحقیقاتی و آزمایشی همراه ماهواره ارسال می شود. وظیفه این محموله تحقیقاتی، در ماهواره "ظفر" اندازه گیری میزان دوز یونیزه كننده توسط پرتوهای كیهانی دریافتی از فضا و همینطور تشخیص اثر آنها روی تراشه های نیمه هادی همچون حافظه های SRAM مبتنی بر ترانزیستورهای اثر میدان تركیبی است.
پرتوهای كیهانی و ذرات پر انرژی در خارج از جو اتمسفر زمین و فضا سبب ایجاد نرخ واژگونی بیت می شوند. برد SPU ماهواره "ظفر" با بهره گیری از یك تراشه FPGA مركزی، توانایی اندازه گیری دوز یونیزه كننده توسط ۸ حسگر را به صورت تجمعی و ۵ حسگر دما را فراهم و نرخ واژگونی بیت در حافظه های SRAM داخلی یك تراشه FPGA و حافظه های خارجی را پایش و گزارش می كند.
محموله ذخیره و ارسال (S&F)
زیرسامانه محموله ذخیره و ارسال از دو بخش كلی محموله ذخیره و ارسال در ماهواره و بخش هندست زمینی تشكیل شده است. این زیرسامانه در ماهواره امكان پخش همگانی پیام یك كاربر برای تمامی كاربران محلی را فراهم می آورد. امكان برقراری ارتباط صوتی یك طرفه بین دو كاربر كه همزمان در رؤیت ماهواره هستند، از وظایف این زیرسامانه است.
مأموریت دیگر این زیرسامانه امكان ارسال پیام هر كاربر برای كابر مقصد به صورت غیر مستقیم (ذخیره و ارسال آتی) است، به این صورت كه هرگاه كاربری در رؤیت ماهواره درخواست دریافت پیام را به زیرسامانه S&F اعلام نماید، پیام های از پیش ذخیره شده در رابطه با آن كاربر، برایش ارسال می شود.
این محموله دارای دو وضعیت عملكردی ارتباط صوتی بلادرنگ و ذخیره و ارسال است. وضعیت ارتباط ذخیره و ارسال این محموله برای ارسال و دریافت داده بین كاربران و وضعیت ارتباط بلادرنگ برای ایجاد ارتباط صوتی یك طرفه بلادرنگ بین دو كاربر است.
این ماهواره ها در پوشش ایستگاه های زمینی مجهز به موبایل ماهواره ای هستند و این امر باعث می شود كه دو نفر می توانند با تلفن همراه با یكدیگر تماس داشته باشند.
اقداماتی كه برای "ظفر" انجام شد
به منظور رصد لحظه ای ماهواره "ظفر" از جانب یكی از شتاب دهنده های تخصصی فضایی مبادرت به راه اندازی سامانه ای برای ردیابی و رصد آنلاین ماهواره ها به صورت بومی و مستقل از سایت های خارجی با عنوان "فضاجو" كرده است. این سایت برای خدمات آموزشی، تحقیقاتی و كاربردی رصد ماهواره ها برای كلیه علاقه مندان و متخصصین فضایی قابل استفاده می باشد و هر شخصی می تواند با رفتن به این سایت به صورت آنلاین مكان ماهواره در مدار را ملاحظه كند.
همینطور دكتر براری، رئیس سازمان فضایی ایران از رصد اپتیكی این ماهواره اطلاع داد و اظهار داشت: علاوه بر ایستگاه های زمینی، رصدخانه مركز فضایی "ماهدشت" و "بوشهر"، چند تیم رصدی دیگر هم برای رصد و تعیین پارامترهای مداری(TLE) ماهواره "ظفر" آماده و در مناطق مختلف كشور مستقر شده اند.
این خبر بروز رسانی شده است
منبع:

1398/11/21
13:27:19
5.0 / 5
4390
تگهای خبر: آموزش , ارزش , حافظه , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۷ بعلاوه ۳
ابر نت