جدید ترین اخبار دانش و فناوری خبرگزاری مهر در قاب تصویر

جدید ترین اخبار دانش و فناوری خبرگزاری مهر در قاب تصویر

به گزارش ابرنت جاویدانی: قم مؤلف و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت به مبحث اهمیت توسعه یادگیری الكترونیك در جامعه مهدوی به عنوان پیش نیاز ظهور پرداخت.


در ابتدای نشست علمی " اهمیت توسعه یادگیری الکترونیک در جامعه مهدوی بعنوان یپش نیاز ظهور " بعنوان یکی از سلسله نشست های"کرونا و زندگی مؤمنانه" که چهارشنبه شب در پنجمین شب از ماه مبارک رمضان به صورت مجازی و به همت پردیس فارابی دانشگاه تهران و جهاد دانشگاهی واحد استان قم برگزار شد، دکتر احمدرضا آذربایجانی (آذر)، مؤلف و پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت اظهار داشت: نخستین سؤال پیش آمده دراین زمینه چیستی و تبیین جامعه مهدوی است. در این راستا هر فردی نسبت به شناخت خودش مسائل را دراین زمینه مدنظر قرار می دهد از دریچه نگاه خودش جامعه مهدی را مورد ملاک قرار می دهد.
وی افزود: تبیین جامعه مهدی مبتنی بر آیات و روایات روش صحیح است ولی در این کار باید متخصصین وارد شوند چون غیر از مسلمانان، افراد دیگری هم هستند که در زمینه فعالیت دارند که ممکنست با اسرائیلیات، مسیحیات و مسائلی از این قبیل و آگاهی های ناصحیح ما را گمراه کند که در این راستا نیازمند مسیر عقلی نیز هستیم.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت اضافه کرد: اگر یک پزشک جامعه مهدوی را تبیین کند ممکنست جامعه مهدی موردنظر او جامعه سالم بدون بیمار باشد، جامعه مهدوی روی سلامتی و امور وجودی کار می کند نه روی امور عدمی؛ در واقع افراد باتوجه به دریچه علمی خودشان به موضوع نگاه می کنند.
آذربایجانی بیان کرد: بنده بعنوان فرد فعال در زمینه تعلیم و تربیت ممکنست یک جامعه خردورز جامعه مهدوی است و خردورزی از دیدگاه امام رضا(ع) مبتنی بر معیارهایی مانند شهروندان خیررسان، شهروند بی گزند و... است که باید با دقت آنها موردمطالعه قرارداد.
وی با اشاره به اینکه در جامعه مهدوی یادگیری الهی و توحیدی جریان دارد، افزود: امام علی(ع) در یکی از قصارهای نهج البلاغه به کمیل بن زیاد میفرماید مردم بر سه قسم اند؛ دانشمندان هدایت یافته از جانب خداوند، فراگیرندگان دانش که راه نجات را در پیشی گرفته اند و افراد نادانی که به هر سو متمایل و هر بانگی را پیروی می نمایند، آنها، هم جهت بادند و هیچ گاه به فروغ علم، نورانی نگشته و به ملجأ مورد اعتمادی نیز پناه نبرده اند که حضرت می فرمایند شیعیان ما جز دسته سوم نیستند.
پژوهشگر حوزه کودک عنوان کرد: یادگیری بعنوان تغییر نسبتاً پایدار مطرح شده و انسان صندوق اطلاعات و دانش است که این دانش در فردی بعنوان معلم وجود دارد و فرد دیگر بعنوان فراگیرنده می آموزد؛ یا اینکه انسان انتزاع می کند و درکی را ذخیره می کند.
آذربایجانی با اشاره به واژه سفر در قرآن، افزود: به نظر بنده یادگیری به مدلول این است که ما مسافر هستیم و یادگیرنده شخصی است که سفر می کند در اموری که می خواهد یاد بگیرد و در یادگیری نیاز به هم سفر داریم که یا عقل است یا عاقل؛ امام زمان هم سفر ماست و در حوزه یادگیری بدون هدایت هادی و مهدی نمی توانیم حرکت کنیم؛ مهدی(عج) حاضر است و ما از او غایب هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به یادگیری الکترونیک، اظهار داشت: یادگیری الکترونیک استفاده از فناوری هایی است که پروسه یادگیری ما را تسهیل کند یعنی از ابزار بهره بردیم و مدرسه ساختیم و ساخت این مدرسه با جنس مدرسه آهنی متفاوت می باشد.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با طرح این سؤال که چرا یادگیری الکترونیک برای جامعه مهدوی ضروری است؟ اشاره کرد: برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید بدانیم که یادگیری در جسم ماست یا در روح ما یا فهمیدن در جان است یا جهان ما؟
آذربایجانی افزود: درگذشته علوم الهی علوم انفسی و علوم آفاقی باهم رابطه تنگاتنگ داشتند از زمان دکارت علوم آفاقی پیشی گرفته و جدا می شوند؛ در جامعه مهدوی این سه علم هم زمان با یکدیگر و قرین هستند و در جامعه توحیدی علم هم مراتب دارد و فرد در حالت الهی یا در راه هویت شخصی و یا در راه آفاقی اندازه گیری می کند.
فعال حوزه تعلیم و تربیت اظهار داشت: در جامعه مهدوی آگاهی ها بوسیله جان و جهان نگاه می شود و بعنوان مثال پول و مقدار حساب بانکی جهان است و حلال بودن پول جان است؛ گاهی اوقات جهانشان را از دست بدهیم تا بفهمیم چقدر جان بودند و جانشان هنوز کنار ما است.
وی ابراز کرد: هدایتِ هادی و مهدی همیشه کنار ما است اما ما در حجاب هستیم و این یادگیری برای موضوع مسافرت یا زیارت بیان نماییم بعنوان مثال فردی را در خواب با ویلچر به زیارت ببرند و به او بگویند زیارتت قبول؛ آیا واقعاً سفر زیارتی رفته؟ سفر زیارتی نرفته چون جهان او مسافر بوده است نه جان او؛ یا اگر بدنی در یک کلاس حضور پیدا می کند دلیل بر این نیست لزوما به آگاهی دست یافته است باید جان فرد در کلاس باشد.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه واقعیت مدرسه و محل یادگیری در کجاست؟ اظهار نمود: واقعیت یادگیری جان ماست بسیاری از مؤمنین هدایت ها را از منبع خیال تربیت شده خودشان به دست آورده و شاگردان خوب هم در خیالشان می توانند سفر کنند واقعیت مدرسه جان افراد است و تفسیر دانشگاه و مدرسه در یک ساختمان خطاست و آنچه از یک دانشگاه و مدرسه می ماند آگاهی های صادرشده از آنجاست.
آذربایجانی عنوان کرد: امام زمان (عج) مظهر تجلی اسماء الهی بعنوان انسان کامل است و مؤمنان و منتظران او باید یادگیرنده مادام العمر باشند. امام مهدی در تحقق خواست الهی کوشش می کند چون خداوند آدم را خلق کرد فرشتگان با وی گفت وگویی کردند که ما تقدیس و تسبیح می نماییم، چرا آدم؟ در حالی که عالم طبیعت محل خونریزی است و انسان به این کار دست می زند؛ خداوند در پاسخ فرمود: من چیزی می دانم که شما نمی دانید، من فردی را می خواهم که دانای من باشد یا بواسطه دانایی و یادگیرندگی مرا تقدیس کند.
وی افزود: سازمان یادگیرنده بین شیوه های مدیریتی بهترین شیوه را دارد و مدیر آن فردی است که بهتر از همه یاد می گیرد و بهتر از همه نیز یاد می دهد و چنین فردی لیاقت مدیریت را دارد و شیوه مدیریتی برآمده از نگاه مدرن نیست بلکه این نگاه یادگیرندگی از آیات و سخنان برمی آید که کل هستی یادگیرنده است و کسی که به قول فلاسفه یادگیری مرکب دارد انسان است و هر کسی یادگیرنده تر است قاعدتاً مدیرتر و هادی تر است.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به ارتباطات میان سازمان یادگیرنده و افراد، اظهار داشت: مؤمنان و منتظران امام زمان(عج) باید در تحقق سازمان یادگیرنده دارای مراتب و اخلاق و منش مهدوی کوشش کنند و اگر این طور نباشد انتظار آنان وهم است نه فهم و تمام بحران های ما ناشی از این است وهم های خودمان را با فهم اشتباه کردیم.
آذربایجانی با اشاره به شرایط کرونا، افزود: پیش از کرونا کمتر به اهمیت موضوع محل یادگیری فکر کردیم و بنا بر این گرفتار لطمه و از دست دادن فرصت های زیادی شدیم.
وی ابراز کرد: آگاهی دادن به شیوه الکترونیک امروزه در خیلی از دانشگاه ها کاربرد دارد و خود این آگاهی دادن بدون استفاده از جهان یاد دهنده خودش آگاهی است که در راه ظهور حضرت مهدی (عج) صورت می گیرد.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت افزود: 360 نفر انسان های دارای مقامات عالیه هستند و بنابر قول علامه طباطبایی لزوماً مسلمان نیستند بلکه انسان های خودساخته ای هستند که به درجات عالی رسیده اند و جانشان در تسلیم الهی است و به ظاهر در یک جامعه اسلامی متولد نشده اند و این دال بر این است که حضرت بوسیله جان این افراد با آنها سخن گفته چون خیالشان را تربیت کرده اند.
آذربایجانی با اشاره به اینکه شهروندان جامعه مهدوی در آمال و آرزوی خودشان هم رأی و همدل هستند، اظهار داشت: جامعه مهدوی بر یادگیری استوار است و یادگیرنده ها در آن توحیدشان روزبه روز کامل تر شده و به سبب فهم بیشتر تجلی هدایت در آنها قوی تر شده است و از همین رو زمینه ساز ظهور می شوند.
وی اضافه کرد: در خظبه 192 نهج البلاغه آمده « فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانُوا حَیْثُ کَانَتِ الْأَمْلَاءُ مُجْتَمِعَةً وَ الْأَهْوَاءُ مُؤْتَلِفَةً وَ الْقُلُوبُ مُعْتَدِلَةً وَ الْأَیْدِی مُتَرَادِفَةً السُّیُوفُ مُتَنَاصِرَةً وَ الْبَصَائِرُ نَافِذَةً وَ الْعَزَائِمُ وَاحِدَةً» اینجا حضرت در مورد یک اجتماع واقعی سخن می گوید که در امل خویش همدم و هم رای و قلب هایشان دارای اعتدال و دشت هایشان یاری بخش یکدیگر و قدرت و شمشیرشان در خدمت پیروزی یکدیگر و آگاهی هایشان مفید و موثر و اراده هایشان واحد است و به نظر بنده نه جامعه ای که با کرونا و مبنای اقتصادی متلاشی و منهدم می شود.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت با اشاره به اینکه یادگیری حقیقی تجلی علم و هدایت الهی و از علم غیر سودمند و لا ینفع خودداری می کند، اظهار داشت: تکفیری ها مانند داعش افراد مختلف اهل مطالعه و حتی جوانان غربی را جذب کردند و پروسه شبه هدایت در دل جوامعی که به شدت در زمینه نفوذ اندیشه و افکار دین اسلام مراقبت داشتند.
وی اضافه کرد: این جاذبه و کیفیت نهفته در قرآن افراد را جذب می کند و هر کس سخن حقی گفت نمی توان ادعا کرد او خودش حق است ممکنست تکفیری ها با عرضه قرآن و قرائت آیات لطیف الهی دل ها را بدست آوردند اما دیگران فکر کردند خود این افراد منبع هستند و لطمه دیدند و گرفتار شدند.
آذربایجانی اشاره کرد: مهم این است بستری که با اینان ارتباط گرفته ابزار و یادگیری الکترونیک است و این یادگیری مدلول وجان درس را منتقل می کند تا یادگیری در فضای پرجلوه تر را؛ اگر دانش آموزان ایرانی با یک قبلت تمام کتب درسی را داشته باشند و ارتباطات به این شکل باشد شاهد نتایج خوبی هستیم.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت افزود: سازمان های عریض و طویلی داریم که درختان را تبدیل به کاغذ و کاغذها را تبدیل به کتاب می کنند و یا زحمات وارد خانه ها و بعد ازاستفاده دور ریخته می شوند.
وی ابراز کرد: اگر این یادگیری در بستر الکترونیک باشد عدالت آموزشی بیشتر محقق خواهد شد و بستر گفت گو در سامانه یادگیری الکترونیک فراتر است و بُعد زمان و مکان ندارد.
پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت افزود: در یادگیری الکترونیک مکان وجود دارد اما می توانید با آن جابه جا شوید و لطیف تر از فیزیکان آهنی و بتنی است و اطلاعات ذخیره شده قابل بهره برداری هستند.
آذربایجانی در آخر تاکید کرد: اگر یادگیری حقیقی رخ دهد گفت گویی بین آگاهی های جهان، دانشگاه ها، حوزه های علمیه، پژوهشگاه ها و انجمن های علمی جهان رقم می خورد و یادگیرندگان را در معرض معارفی قرار خواهد داد که از این پروسه در عقل ها و قلب های یادگیرندگان ظهور کرده است.


 

1399/02/12
20:18:21
5.0 / 5
2728
تگهای خبر: فناوری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۲ بعلاوه ۲
ابر نت